Zbiórka charytatywna dzieci z Poznańskiej Szkoły Anglojęzycznej Sp. z o.o. na ul. Darzyborskiej w Poznaniu

Wzorem ubiegłych lat, dzieci z Poznańskiej Szkoły Anglojęzycznej Sp. z o.o. na ul. Darzyborskiej w Poznaniu, zorganizowały zbiórkę charytatywną, którą przeznaczyły na cele statutowe Stowarzyszenia Nasze Serce. Współpraca Stowarzyszenia z Poznańską Szkoła Anglojęzyczną trwa od ponad dwudziestu lat. Szkoła została fundatorem nowo zbudowanego oddziału kardiochirurgii dziecięcej w Poznaniu, wpłacając łącznie ponad 50 tysięcy zł na jego budowę.

Obecnie otrzymane pieniądze zostaną wykorzystane na kształcenie kadr medycznych kardiochirurgii dziecięcej (finansujemy studia magisterskie i specjalizacje wielu pielęgniarkom) oraz leczenie operacyjne najbardziej skomplikowanych wad serca u dzieci z udziałem światowego eksperta z Genewy — dra Tornike Sologashvili.

Serdecznie dziękujemy PBIS za wieloletnia pomoc.

Zachęcamy do wsparcia Stowarzyszenia Nasze Serce przekazaniem odpisu podatkowego 1,5 % w ramach rocznego rozliczenia PIT wskazując KRS 0000069038.