Dla rodziców

dziecko

Kardiochirurgia dziecięca jest młodą i dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny. Wykorzystuje najnowocześniejsze technologie w celu ratowania życia małego dziecka. Niejednokrotnie nieznane są jeszcze wyniki odległe leczenia, niektórych złożonych wad serca oraz zastosowania innowacyjnych metod leczniczych.

Rodzice i opiekunowie dzieci dotkniętych wrodzonymi wadami serca muszą zmagać się z ogromnym stresem związanym z rozpoznaniem choroby, sposobem jej leczenia (operacja) oraz rokowaniem na przyszłość. Stres ten wynika z wielu czynników, jednym z ważniejszych wydaje się być brak odpowiedniej wiedzy przekazanej w zrozumiały sposób. Skutkuje to brakiem świadomego zaangażowania rodzica w proces leczniczy.

Wrodzone wady serca u dzieci mogą pojawić się z wielu przyczyn. Co istotne, jeśli występowały już w rodzinie, to prawdopodobieństwo wystąpienia jej u dziecka jest znacznie większe. Na ten moment nie ustalono jednak, jakie są bezpośrednie przyczyny. Aczkolwiek mówi się, że ogromny wpływ na to mają zanieczyszczenia, przyjmowane leki czy choroby np. cukrzyca. Dlatego tak ważne jest kontrolowanie rozwoju płodu zwłaszcza między 3 a 8 tygodniem życia płodu, czyli wtedy, gdy jest największy wpływ czynników. Jest to możliwe przez badania prenatalne.

W tej zakładce chcielibyśmy jednak przedstawić najważniejsze informacje związane z chorobami serca u dzieci. Na przedstawianych stronach chcemy przybliżyć rodzicom problemy związane z leczeniem operacyjnym wrodzonych wad serca u dzieci. Wiemy, że rola rodzica w leczeniu dziecka jest wyjątkowa! Nie ogranicza się tylko do czynnego wsparcia dziecka w czasie pobytu w szpitalu, w niektórych przypadkach aktywna i świadoma opieka wymagana jest przez dalszy okres życia dziecka.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że zawarte poniżej informacje nie zastępują wyczerpującej rozmowy z lekarzem.