Osiągnięcia

W ciągu pierwszego roku 1997/98 działalności Stowarzyszenie „NASZE SERCE” dofinansowało zakup lup operacyjnych dla trzech lekarzy kliniki. Bez nich niemożliwe jest operowanie najmniejszych dzieci – noworodków i niemowląt.

W kolejnych latach osiągnięto bardzo dużo.

Zakup aparatu do dozowania tlenku azotu (NO)

aparat tlenowyJuż w 1998 r. Udało się również zrealizować pierwszy duży cel - zakup dozownika tlenku azotu. Gaz ten działa rozkurczowo na tętnice płucne. W niektórych wadach wrodzonych serca tętnice te obkurczają się po operacji pod wpływem różnych bodźców. Zastosowanie tlenku azotu NO dawkowanego kilka do kilkanaście części na milion zmniejszyło zagrożenie przełomem nadciśnieniowym płucnym. Można było bezpieczniej leczyć dzieci z wadami serca i towarzyszącym nadciśnieniem płucnym. Aparat kosztował ponad 60 000 PLN. Kwotę tę uzyskano dzięki licznym ofiarodawcom. Największe kwoty przekazali: PZU-Życie, Stalexport Wielkopolska, Energetyka Poznańska, firma ZATECH, Międzynarodowe Targi Poznańskie. Część pieniędzy uzyskano z balu karnawałowego „NASZE SERCE” zorganizowanego w styczniu 1998 przez prezesa Bogdana Lubczyńskiego we wspaniałym „GREEN HOTEL” w Komornikach pod Poznaniem. Podobnie „Wiosenna Spartakiada Strzelecka”, zorganizowana przez Pana Piotra Alejskiego z firmy ZATECH oraz Krystynę i Andrzeja Ozorowskich – właścicieli strzelnicy przy ul. Dojazd, istotnie pomogła finansowo w zakupie cennego aparatu.
 

Modernizacja echokardiografu

Dzięki współpracy z władzami SPSK-5 zakupiono modernizację echokardiografu dla Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu . Dzięki temu można bezpośrednio przy łóżku chorego dokładnie ustalić, czy serce pracuje prawidłowo, a jeżeli nie to dlaczego. Ma ono zastosowanie i szczególnie duże znaczenie w pierwszych chwilach po operacji a niekiedy nawet w czasie operacji. Stowarzyszenie „NASZE SERCE” dopłaciło na modernizację ponad 75 000 PLN. Ponownie kwotę tę uzyskano dzięki zbiórce. Największe sumy na ten cel przekazali: PZU-Życie, Stalexport Wielkopolska, Curtis Healthcare- Poznań.
Znaczną część pieniędzy uzyskano w wyniku koncertu Marii Serrano, która tańczyła „Carmen” w stylu flamenco. Koncert zorganizowały: firma Music Collection (Elżbieta Smorawińska) oraz firma Number 2 bis. Dodatkowe środki uzyskano z licytacji po koncercie, w której brał udział prof. Zbigniew Religa – honorowy gość pani Elżbiety Smorawińskiej. Ponownie odbył się bal karnawałowy „NASZE SERCE” w „GREEN HOTEL” w Komornikach koło Poznania. Prezes Bogdan Lubczyński również przekazał dochód z balu na modernizację echokardiografu.

 

wycinek z gazety 2Aparat do znieczulania noworodków

W latach 2000-2001 dzięki kolejnym zbiórkom pieniędzy przy udziale Elżbiety Smorawińskiej i Klubu Rotary Poznań-Starówka  zakupiono aparat do znieczulania noworodków wart 130 000 PLN. Ponadto pozyskano od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej środki w kwocie 250 000 PLN na modernizację i zakup monitorów na oddział pooperacyjny Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej AM w Poznaniu. Klub ROTARY POZNAŃ zakupił dla w/w kliniki Capnopulsoxymetr wart 20 000 PLN

 
Nowy aparat dający możliwość pełnego rozwoju kardiologii interwencyjnej

W szpitalu, w którym mieści się kardiochirurgia i kardiologia dziecięca (SPSK-5) jest również pracownia hemodynamiczna. W niej wykonuje się badania radiologiczne pokazujące przy użyciu kontrastu budowę serca i naczyń krwionośnych oraz przepływ krwi. Tam też wykonuje się wiele zabiegów tzw. kardiologicznych interwencyjnych, które w niektórych wadach serca zastępują lekarzeoperację. Niestety w 2005 roku sprzęt w tej pracowni liczył sobie 25 lat i stanowił zabytek techniki rentgenowskiej. Jego stan techniczny zagrażał dalszemu istnieniu kardiologii inwazyjnej w Poznaniu. Stowarzyszenie „NASZE SERCE” podjęło działania zmierzające do zakupu ze środków centralnych nowego aparatu kosztującego ponad milion złotych. W akcję tę włączył się Senator RP Jerzy Smorawiński i Poseł na Sejm Leszek F. Dziamski. Nasze starania znalazły zrozumienie u dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie prof. Zygmunta Sadowskiego i w MziOS zapadła pomyślna decyzja i od maja 1999 roku Szpital SPSK-5 w Poznaniu dysponowała nowym aparatem przewoźnym dającym możliwość pełnego rozwoju kardiologii interwencyjnej. W roku 2005 problem aparatu do badań hemodynamicznych stał się pilącym i wówczas na prośbę Stowarzyszenia Nasze Serce przekazaną przez prof. Michała Wojtalika Ministrowi Zdrowia prof. Zbigniewowi Relidze zakupiono nowoczesny aparat rentgenowski do badan hemodynamicznych dla pracowni w SPSK-5 w Poznaniu.
Dzięki niemu możliwe było między innymi podjęcie przez dr Małgorzatę Pawelec-Wojtalik współpracy z prof. Josefem Moszurą z Bratysławy i z Jego pomocą wprowadzenie nowoczesnej metody leczenia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej z użyciem zatyczki Amplatza.

 

Nowy aparat dający możliwość szybkiej analizy parametrów krytycznych krwi.

wycinek z gazety 4

Zakup pulsoksymetru i kapnografu ufundowanego przez RCPoznań

Zakup tego urządzenia był kolejnym krokiem ku nowoczesności – normalności. Dzięki temu aparatowi można było nieinwazyjnie ocenić zawartość gazów (tlenu i CO2 we krwi ograniczając liczbę pobrań krwi dziecka do analizy.

 

Nowy aparat do dializowania noworodków - PRISMA

Stowarzyszenie, na prośbę prof. Jacka Zachwiei, podjęło współpracę z Klubami Rotary Poznań Starówka i Poznań Puszczykowo, z którymi współfinansowało zakup dwóch urządzeń do dializowania noworodków i niemowląt – leczenia nierzadko koniecznego u dzieci po operacjach serca.

 

Budowa przyszpitalnego hotelu dla dzieci leczonych na serce w Szpitalu Klinicznym im. Jonschera w Poznaniu.

Do poznańskiego ośrodka kardiochirurgii dziecięcej przyjeżdżają na leczenie kardiochirurgiczne głównie dzieci z trzech północno-zachodnich województw lecz zdarzają się też pacjenci z innych części Polski. W okresie do 2019 r. pobyt rodzica na oddziale kardiochirurgii był niemożliwy a noclegi w okolicy szpitala stanowiły znaczne obciążenie finansowe. Stowarzyszenie Nasze Serce połączyło siły z Fundacją Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej – Porozumienie bez Barier oraz Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi – Ewą Stolarską. Dzięki tej współpracy powstał Oddział Dziennego Pobytu dla dzieci onkologicznych na parterze a na piętrze hotel z 11 pokojami dwuosobowymi, z których budowę pięciu finansowało Stowarzyszenie Nasze Serce. W tych pokojach mogli nocować rodzice dzieci leczonych w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej ponosząc opłatę jedynie na koszty utrzymania hotelu. W sukcesie tego projektu odegrało kluczową rolę pięciu sponsorów: Green Hotel Bogdana Lubczyńskiego, Ban PKO B.P., Elżbieta Smorawińska organizując pięć koncertów charytatywnych, Energetyka Poznańska S.A oraz Michel De Pret z firmy RD Bud sp. Z o.o. , od których pokoje otrzymały nazwę „Green Hotel”, „Bankowy”, „Energetyczny”, „Francuski” i „Koncertowy”.

wywiad 2

Zakup światła czołowego i lup operacyjnych

Dobra widoczność w czasie operacji serca u wszystkich pacjentów a w szczególności u noworodków i niemowląt ma niezmiernie ważne znaczenie dla wyniku operacji. Optymalne warunki zapewniają lupy operacyjne wykonane specjalnie osobno dla każdego chirurga oraz światło czołowe, którego wiązka celuje dokładnie tam, gdzie pracuje kardiochirurg, niekiedy w głębi serca przez niewielką zastawkę. Stowarzyszenie Nasze Serce zamówiło dla każdego lekarza Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu specjalne lupy (każde mają nazwisko właściciela) oraz dzięki wsparciu Balu Dziennikarzy kwota ponad 170 tyś. zł. kupiło czołowe źródło światłą z jednoczesną możliwością rejestracji obrazu na taśmie video. Uzyskane filmy operacji kardiochirurgicznych były wykorzystane do szkolenia studentów i lekarzy.

wycinek z gazety 7

 

operacjaWspółpraca z Prof. Afksendyiosem Kalangosem z Genewy,

który wprowadził unikalną metodę plastyki zastawek przedsionkowo-komorowych u dzieci z użyciem biodegradowalnego pierścienia wszczepialnego BIORING. W ramach wielokrotnych wizyt Profesor Kalangos operował osobiście i szkolił zespół poznański w leczeniu mn. wady Ebsteina. Przeprowadził tez szkolenie na preparatach dla specjalistów ze wszystkich ośrodków kardiochirurgii w Polsce.

 

Wprowadzenie ECMO do codziennej praktyki klinicznej.

W stanach krytycznych w okresie przed i pooperacyjnym niezmiernie przydatne jest wspomaganie krążenia krwi przy pomocy systemu zewnatrzustrojowego. Jednym ze sposobów jest ECMO. Technika takiego wspomagania krążenia obarczona jest dużym ryzykiem niepowodzenia. Zespół poznańskiej Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej został przeszkolony w Klinice Kardiochirurgii w Genewie kierowanej przez prof. Afksendyiosa Kalangosa i w 2005 r. z powodzeniem wdrożył tę technikę u siebie w Poznaniu.

wycinki z gazet


wycinek z gazety 11Zakup pulsoksymetru mózgowego.

Pulsoksymetr mózgowy zakupiony z pieniędzy społecznych stał się kolejnym krokiem ku bezpieczeństwu operacji kardiochirurgicznych, w czasie których zwolnienie przepływu krwi lub jego zatrzymanie w niskiej temperaturze ciała jest częstym, celowo wywołanym zjawiskiem. Pulsoksymetr mózgowy pozwala na kontrolę w czasie rzeczywistym utlenowania kory mózgu. Dzięki tej informacji lekarze wykonujący operację mogą bezpieczniej wykonywać zabieg. Informacja o zagrożeniu niedokrwieniem mózgu z tragicznymi tego skutkami jest dostępna natychmiast, w czasie operacji i pozwala uniknąć ciężkiego powikłania.

 

Budowa nowego Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w Szpitalu im. Karola Jonschera w Poznaniu.

W momencie powstawania Stowarzyszenia Nasze Serce w 1997 r. było oczywistym, że istniejący wówczas oddział leczący wady serca u dzieci z północno-zachodniej Polski jest zbyt mały i stłoczony na 150 m2. Poza brakami sprzętowymi, które stopniowo były uzupełniane przez Stowarzyszenie Nasze Serce (sprzęt niosący za sobą nowoczesność, nowe metody leczenia i diagnozowania) ale głównie za pieniądze budżetowe z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w ramach programu Polkard II. Celem strategicznym Stowarzyszenia była budowa nowego oddziału. Po wielu perturbacjach, niepowodzeniach, gwałtownych zmianach sytuacji, zmianach decyzji dyrektora szpitala i Rektora UMP ostatecznie udało się zbudować oddział. Dzięki Stowarzyszeniu Nasze Serce oddział spełnia wszystkie wymagania stawiane na świecie dla takich jednostek. Przewaga miejsc intensywnej terapii (13) w porównaniu z miejscami w części opieki pośredniej (11) likwiduje największą bolączkę innych oddziałów kardiochirurgii dziecięcej w Polsce. Do tego zapewnia pełen możliwy komfort pobytu dzieci poddawanych leczeniu, ich rodziców oraz zespołowi medycznemu. By taki oddział powstał Stowarzyszenie zamówiło kompletnie nowy projekt oddziału i przekonało Władze Uczelni i administrację szpitala do jego wielkości i lokalizacji bezpośrednio nad blokiem operacyjnym angażując niemal 800 tysięcy zł z zadeklarowanych 3 milionów zł. Obecnie warunki lokalowe przestały w Poznaniu być przeszkodą prowadzenia nowoczesnego leczenia wad wrodzonych serca. Barierą są obecnie zasoby ludzkie – wyspecjalizowana kadra, której brakuje w większości ośrodków medycznych w Polsce.

wycinki 3

Pozostałe nasze osiągnięcia

W roku 2000 stowarzyszenie zakupiło okludery Amplatzera do zamykania ubytków przegrody międzyprzedsionkowej, umożliwiając w ten sposób wprowadzenie w szpitalu SPSK-5 w Poznaniu najnowocześniejszej techniki leczenia wrodzonych wad serca.

Dotychczas, dzięki wsparciu Stowarzyszenia „NASZE SERCE”, pięciu asystentów Kliniki Kardiochirurgii A. M. w Poznaniu odbyło kilkutygodniowe staże w ośrodkach polskich i kilkumiesięczne w Niemczech i USA.
Nie można tu zapominać o powinnościach wobec tych, których sytuacja jest gorsza od naszej. Profesor Zbigniew Religa, który swego czasu nauczył się wiele od zachodnich kardiochirurgów, uważa, że teraz gdy poziom polskiej kardiochirurgii dorównuje właśnie tej zachodniej, dzięki pomocy, jaką otrzymał i On i wielu innych polskich lekarzy, moralnym obowiązkiem jest nieść pomoc innym. Stowarzyszenie „NASZE SERCE” będzie współdziałać w realizacji programu „Serce bez granic” realizowanego przez Fundację prof. Religi, z którego dotychczas skorzystały grupy lekarzy z Gruzji i Ukrainy, Białorusi, Mauritiusa i Litwy. Kardiolodzy i kardiochirurdzy z Gruzji – Tbilisi i z Ukrainy -  Zaporoża oraz Lwowa byli gośćmi Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu, szkoląc się w leczeniu najbardziej skomplikowanych wad serca u najmniejszych dzieci – noworodków.
Wśród licznych stypendystów zagranicznych Stowarzyszenia Nasze Serce był niezmiernie utalentowany dr Tornike Sologashvili, który kontynuował swoja karierę w Szwajcarii w Uniwersyteckim Szpitalu w Genewie, gdzie obecnie jest kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej. Wielokrotnie odwiedzał, na zaproszenia Stowarzyszenia Nasze Serce, Polskę operując w Poznaniu najbardziej skomplikowane wady serca pro bono.

wycinki z gazet 4

Pomoc Ukrainie

Nie zostaliśmy obojętni na tragedie naszych sąsiadów – Ukrainy, która została napadnięta przez Rosję w lutym 2022 r. Tam, w Ukrainie, nasi koledzy również starają się ratować ludzkie życie w tym dzieci z wrodzonymi wadami serca. Z ukraińskimi kolegami kardiochirurgami z Kijowa, Lwowa i Zaporoża spotykaliśmy się wielokrotnie w ramach szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Nasze Serce oraz podczas licznych konferencji naukowych. Teraz, gdy jest bieda, poznaje się przyjaciół. Stowarzyszenie Nasze Serce wysłało oksygenatory noworodkowe (jednorazowa część zastępująca płuco w aparacie do krążenia pozaustrojowego) oraz sfinansowało zakup specjalnego roztworu do schładzania i zatrzymywania na czas operacji serca – Custodiol. Dzięki bezpłatnej pomocy transportowej całość materiałów dotarła bezpiecznie do Kijowa.
Z kolei Kolegom w Zaporożu zepsuł się specjalny akumulator do lampy czołowej, który po zakupieniu w Polsce wysłaliśmy pomyślnie pocztą kurierską. Wierzymy, że ta pomoc nie tylko uratuje dzieci z wada serca ale również jest cegiełka w budowaniu naszej międzynarodowej, przyjaznej przyszłości.

bus

Podziękowania i plany na przyszłość

Dzięki dobrowolnym często drobnym wpłatom rodziców dzieci leczonych w klinice, a przede wszystkim hojności licznych sponsorów, z których wielu jest członkami naszego Stowarzyszenia liczne osiągnięcia z których ważniejsze są wymienione powyżej było możliwe do osiągnięcia. Bez powszechnego wsparcie potrzeby dzieci chorych na serce nie można by zaspokoić a powszechne braki w sprzęcie, organizacyjne, szkoleniowe, lokalowe itd. Generowałyby niezadowolenie wszystkich uczestników procesu leczenia dzieci. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc członkom i sympatykom Stowarzyszenia Nasze Serce. Tę pomoc czuliśmy i czujemy co roku i codziennie angażując się w rozwiązywanie problemów związanych z leczeniem wad wrodzonych serca.
Po pomyślnym rozwiązaniu problemu bazy lokalowej kardiochirurgii dziecięcej w Poznaniu, Stowarzyszenie Nasze Serce skupia się na wspieraniu szkolenia kadr dla dzieci z wrodzonymi wadami serca. Ważna jest też współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń, szczególnie w wadach rzadkich, w których nabranie doświadczenia w polskim ośrodku kardiochirurgii dziecięcej jest trudne. To kolejny cel Stowarzyszenia Nasze Serce – wspieranie współpracy międzynarodowej przez organizowanie wizyt ekspertów i wykonywanie przez nich operacji w Polsce. Oszczędzi to kosztów leczenia za granicą i pozwoli wyszkolić własnych specjalistów w leczeniu rzadkich wad serca. Prosimy o dalsze wsparcie obiecując, że nie zwiedziemy zaufania ofiarodawców tak, jak to było przy największym projekcie – budowie nowego oddziału kardiochirurgii dziecięcej w Poznaniu.